Visionen

En bönerörelse på 10.000 bedjare som ropar till Gud för Sveriges räddning.

”Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” (2 Krön 7:14)

Tiotusen

 

”Har inte Herren, Israels Gud, befallt: Dra upp på berget Tabor och ta med dig tiotusen man av Naftali och Sebulons stammar? För jag ska dra Sisera, Jabins befälhavare, med hans vagnar och folk till dig vid floden Kishon och ge honom i din hand.” (Dom 4:6-7)

I januari 2018 startade bönerörelsen Sverige 7:14 utifrån ett mycket allvarligt tilltal från Gud: ”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.” (Läs mer om det profetiska tilltalet här!)

Det pågår en andlig strid på liv och död om Sveriges framtid. Gud kallar på bedjare att ställa sig i gapet till landets försvar. Det står om de tiotusen krigarna som drog upp på berget Tabor: ”Men Sebulon var ett folk som föraktade döden, likaså Naftali på slagfältets höjder.” (Dom 5:18) 

 

Tabor betyder “utvald, renhet, bruten”.  Gud utväljer en skara bedjare till landets räddning som har rena hjärtan och en förkrossad ande. De är villiga att våga sina liv på slagfältets höjder för att rädda landet från antikrists planer, precis som Sebulon och Naftali besegrade Sisera! Många av dessa bedjare kommer att vara flyktingar som kommit till Sverige och fått sina liv förvandlade.

Gud kallar på dig!

 

”Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.” (Ps 110:3)

Gud söker frivilliga. Så här kan du bli en del av armén med 10 000 bedjare:

 

  1. Överlåt dig till att be minst 7 minuter om dagen för Sverige. Alla kan ta 7 minuter till att be. Du kan sedan utöka den tiden allteftersom ditt böneliv växer.

  2. Anmäl dig på sverige714.se Du kommer då att få aktuella böneämnen, uppmuntrande rapporter, undervisning, mm.

  3. Gå igenom en böneskola på fyra lektioner ”Hur du kan få ett starkt personligt böneliv”. Ladda ner böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på sverige714.se

 

Ytterligare engagemang

  1. Återuppliva den urgamla bibliska och kristna traditionen att som Daniel be tre gånger om dagen. (Dan 6:10)

  2. Gå med i vår bönevakt 24/7 genom att ta ansvar för minst ett 30-minuters bönepass i veckan. (Luk 18:7)

  3. Fasta en dag i veckan. (Joel 2:12)

Härförare

”När härförare anför i Israel, när folket villigt offrar sig – lova Herren!” (Dom 5:2) Herren kallar på pastorer och ledare att mobilisera sitt folk till bön 7 minuter om dagen för Sverige. Vill du engagera din församling, hemgrupp eller bönegrupp, gå till sverige714.se

Fyra steg till ett förvandlat Sverige

 

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv” (1 Tim 2:1-4)

Här följer en plan i fyra steg för att genom en andlig väckelse och en förändrad politisk kurs motverka antikrists inflytande över Sverige. Detta kommer att innebära en skarp konfrontation med antikrists andemakt, synkretism, globalism och socialism.

Steg 1. ”Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber…” En utvidgning och fördjupning av bönerörelsen. 10 000 bedjare i Sverige 7:14 som är villiga att gå djupare i bön och våga sina liv i den andliga striden.

 

Steg 2. ”… och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar…” Ett uppvaknande inom kristenheten i Sverige och en radikal omvändelse från synd till lydnad för Guds Ord.

Steg 3. ”… då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd…” En genomgripande väckelse där människor ur alla samhällsklasser blir frälsta och kommer till insikt om sanningen. 

Steg 4. ”…och skaffa läkedom åt deras land…” Ett enat, konservativt block i riksdagen får egen majoritet och bildar en stark, sverigevänlig regering på judekristen värdegrund med familjen i centrum som välsignar Israel. Den judekristna värdegrunden bygger på Tio Guds Bud som lagt grunden till Sveriges och hela västvärldens civilisation.

 

Om vi omvänder oss kommer Gud aldrig för sent! Välkommen med i bönestriden för Sveriges framtid! 

Lars Enarson

Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.”

Profetiskt tilltal  12 jan 2018

Stöd Sverige 7:14

SWISH 070-551 6965

BG 609-2316 TWI Skandinavien

Copyright © 2019